Auteursrecht

AUTEURSRECHT

Auteursrecht

AUTEURSRECHT – DE BELANGRIJKSTE WETTEN EN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN FOTO’S, AFBEELDINGEN EN TEKSTEN.
Is er een verschil tussen auteursrecht en copyright?

Nee, copyright is de Engelse term voor auteursrecht, juridisch gezien is het precies hetzelfde.

Auteursrecht is het recht van de maker op een werk, dit kunnen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen of foto’s zijn. Uitsluitend de auteur zelf mag dit kopiëren of publiceren. Zonder toestemming van de auteur mag niemand anders dit doen.

Moet je auteursrecht aanvragen?

Auteursrecht geldt automatisch zodra iemand een werk heeft gemaakt. Een auteur hoeft niets aan te vragen, te deponeren of te registreren.

Je kunt er dus vanuit gaan dat op alle foto’s en teksten auteursrecht ligt. Voor het gebruik van een foto, afbeelding of tekst, dat automatisch beschermd is door het auteursrecht, is nagenoeg altijd vooraf toestemming nodig.

Veelal is het betalen van een redelijke vergoeding onderdeel van de toestemming (=licentie) om gebruik te maken van een bepaald werk.

Boete?

Als je zonder toestemming van de auteur zijn werk publiceert kan dit resulteren in een boete. De auteur is na plaatsing per direct gerechtigd een schadeclaim in te dienen.

Intellectueel eigendomsrecht (IE)

Intellectuele eigendomsrecht (IE) is een verzamelnaam voor een aantal rechten die gelden voor intellectuele creaties. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn het auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Portretrecht is hier een uitzondering op.

Portretrecht

Wie een foto maakt, heeft daarop het auteursrecht. Maar wanneer een persoon herkenbaar is afgebeeld op de foto dan heb je ook te maken met portretrecht.

In dit geval is de geportretteerde beschermt door het portretrecht en moet ook toestemming geven voor gebruik.

AUTEURSWET 1912

Geldend van 01-09-2017 t/m heden